SİLVER TOZ BOYA

Toz Boya Uygulama Cihazları

Toz Boya ile yüzeyi kaplama değişik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Özellikle bilinen ve kullanılan yöntemler:

Akışkan Yatak Yöntemi: Akışkan Yatak Boyama sisteminde, bir kabin ve altında havanın geçebileceği, tozun geçemeyeceği bir kabartma tabanı bulunur. Bu tabana gönderilen basınçlı hava, toz boyayı havalandırır ve kaynayan bir görüntüye sahip olmasını sağlar.  (Tabanca sistemlerinde bulunan boya hazneleri gibi). Kabinin üstünde dolaşan raylı sistemler ile boyanacak yüzeyler kaynamakta olan tozun içine daldırılır ve çıkarılır. Daha sonra, toz ile kaplanmış yüzeyler fırınlara gönderilir. Toz Boya’nın yüzeye yapışması 2 değişik şekilde olabilir. Bunlardan birincisinde boyanacak yüzeyler ısıtılır ve toz sıcaklık sayesinde yüzeye yapışır. İkincisinde ise kaynamakta olan Toz Boya elektrostatik yüklenir ve boyanacak yüzey topraklanır. Negatif ve pozitif yüklerin birbirlerini çekmesi mantığıyla yüzey toz boya ile kaplanır.

Akışkan Yatak tekniğinin en büyük dezavantajı boya kalınlığının ayarlanabilirliğinin zor olmasıdır. Çok kalın yüzeyler nedeni ile boya sarfiyatı çoktur ve toplam kullanım maliyeti yüksektir. Çok yaygın kullanılan bir yöntem olmamasına rağmen tabanca uygulaması çok zor olan küçük parçaların boyanması gibi işlevler için kullanılabilir.

Elektrostatik Püskürtme (Tabanca) Yöntemi: Toz Boya taneleri hava ile sıvılaştırılıp tabancalara taşınırlar ve burada Korona tip tabancalarda 10-150 kV ile veya sürtünme (tribo) ile yüklenirler. Yüklenmiş tozlar, topraklanmış yüzeylere tutunurlar. Yüzeye tutunamayıp düşen tozlar havalandırma sistemleri ile toplanıp filtre edilirler ve toz boyaya karıştırılarak tekrar kullanılırlar.

Bu yöntemin uygulanmasını sağlayan 2 çeşit yüklenme/tabanca bulunmaktadır. Elektrostatik püskürtme yönteminde kullanılan tabanca çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

CORONA

 • Elektrik akımı sayesinde yüklenme kontrol edilebilir. Her kalınlıkta ve her tip toz boya kullanılır.
 • Sıcaklık, nem gibi çevre faktörlerinin etkisi azdır.
 • Tabanca ve işletme maliyeti düşük.
 • Faraday kafesi oluşur Voltaj ayarı ile film kalınlığı değişebilir.
 • Yüksek sarfiyat.
 • Boya değişikliği (Sistem temizliği) kolay olur.
 • Geri iyonlaşma riski yüksek.

TRİBO

 • Yüksek voltaj ihtiyacı yok. Sürtünme ile boya yüklenir.
 • Özel tanecik boyutunda ve tribo tasarlanmış boyalar kullanılır.
 • Çevre faktörlerinden kolay etkilenir.
 • Maliyeti yüksek.
 • Faraday kafesi etkisi yok.
 • Hava ayarı ile film kalınlığı değişebilir.
 • Düşük sarfiyat.
 • Boya değişikliği zor olur.
 • Geri iyonlaşma riski düşük.

Son zamanlarda geliştirilen yeni teknikler ile Korona tabancalarda oluşan fazla iyon, tabancanın namlu bölümüne konulan toplayıcı ile toprağa akıtılmakta ve böylece Faraday Kafesi etkisi azalmaktadır. Bu tip tabancalarının özel adı Süper Korona’dır.

Ayrıca tabancalar Manuel ve Robot olarak da ikiye ayrılırlar. Robot tabancalar çok miktarda toz boya kullanan firmalar tarafından tercih edilirler. Tamamıyla otomatiktirler ve bilgisayar kontrolü ile kullanılırlar. Bu sayede, kullanıcı toz ile temas etmez.

Manuel tabancalar tamamen elle kontrol edilirler. Araştırma Geliştirme Laboratuvarları’nda, Kalite Kontrol Bölümleri’nde veya kullanıcıların Tamir ve Rötuş Bölümleri’nde kullanılırlar.

Call Now Button